روش‌های تحقیق در معمارینویسنده (ها) : لیندا گروت، دیوید وانگ
مترجم (ها) : دکتر علیرضا عینی‌فر دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۶۸، معماری
دسته کتاب : بهمن ۱۴۰۰
ارسال با ایمیل: