کتاب‌ها

نمایش 1 تا 6 مورد از کل 6 مورد

درآمدی بر نظریه خط مشی عمومی

درآمدی بر نظریه خط مشی عمومی

نویسنده (ها) : کوین بی. اسمیت ؛ کریستوفر دابلیو. الریمر
مترجم (ها) : دکتر حمید زارع دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۷۹، دکتر حسام خضرایی حاذق فکردانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۹۴
مدیریت ایمنی و امنیت اماکن و رویدادهای ورزشی

مدیریت ایمنی و امنیت اماکن و رویدادهای ورزشی

نویسنده (ها) : دکتر مجید جلالی‌فراهانی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۸۳، کارشناسی ارشد ۱۳۶۸، کارشناسی ۱۳۵۶، تربیت بدنی
سم‌شناسی آفت‌کش‌ها حشره‌کش‌ها، کنه‌کش‌ها، موش‌کش‌ها

سم‌شناسی آفت‌کش‌ها حشره‌کش‌ها، کنه‌کش‌ها، موش‌کش‌ها

نویسنده (ها) : دکتر خلیل طالبی جهرمی دانش‌آموختۀ کارشناسی ۱۳۵۰، شیمی
جامعه‌شناسی سیاسی ایران

جامعه‌شناسی سیاسی ایران

نویسنده (ها) : دکتر حمیدرضا جلایی‌پور دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۶۸ و کارشناسی، جامعه‌شناسی
کشت بافت و سلول گیاهی

کشت بافت و سلول گیاهی

نویسنده (ها) : دکتر ابراهیم سید طباطبایی، دکتر منصور امیدی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۷۹، ژنتیک مولکولی ومهندسی ژنتیک
روش‌های تحقیق در معماری

روش‌های تحقیق در معماری

نویسنده (ها) : لیندا گروت، دیوید وانگ
مترجم (ها) : دکتر علیرضا عینی‌فر دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۶۸، معماری