روش‌های الکتریکی در ژئوفیزیک اکتشافینویسنده (ها) : دکتر غلامحسین نوروزی:دانش‌آموختۀ کارشناسی ۱۳۵۶، مهندسی معدن، دانشگاه تهران
دسته کتاب : شهریور ۱۴۰۰
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: