کتاب‌ها

نمایش 1 تا 13 مورد از کل 13 مورد

سیاستگذاری رسانه‌ای

سیاستگذاری رسانه‌ای

نویسنده (ها) : دکتر طاهر روشندل اربطانی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۸۶ مدیریت رسانه، کارشناسی ارشد ۱۳۸۱ و کارشناسی ۱۳۷۹ ، مدیریت دولتی
روش‌شناسی دانش اجتماعی مسلمین (رویکردهای هرمنوتیکی به قرآن در میان مسلمین)

روش‌شناسی دانش اجتماعی مسلمین (رویکردهای هرمنوتیکی به قرآن در میان مسلمین)

نویسنده (ها) : دکتر یحیی بوذری نژاد دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، فلسفه
معیارهای دخالت دولت در اقتصاد (اقتصاد بخش عمومی)

معیارهای دخالت دولت در اقتصاد (اقتصاد بخش عمومی)

نویسنده (ها) : دکتر فرهاد رهبر دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۷۹، کارشناسی ارشد ۱۳۷۵ و کارشناسی ۱۳۶۴، اقتصاد نظری؛ دکتر ناهید پوررستمی دانش‌آموختۀ هر سه مقطع، اقتصاد
توسعه گردشگری روستایی

توسعه گردشگری روستایی

نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا رضوانی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۷۵ و کارشناسی ارشد ۱۳۶۹، جغرافیای انسانی
حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی

نویسنده (ها) : دکتر بیتا مشایخی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۸۳، حسابداری؛ دکتر ساسان مهرانی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۷۹، کارشناسی ارشد ۱۳۷۳ و کارشناسی ۱۳۶۹، حسابداری
مبانی مدیریت پروژه

مبانی مدیریت پروژه

نویسنده (ها) : دکتر محمود گلابچی دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۶۲ و کارشناسی ۱۳۵۹، مهندسی عمران (راه و ساختمان)؛ سیدضیا حسینی
هستی رو به جاودانگی (درباره لف تالستوی)

هستی رو به جاودانگی (درباره لف تالستوی)

نویسنده (ها) : ولادیمیر لینکوف
مترجم (ها) : دکتر جان‌اله کریمی‌مطهر دانش‌آموختۀ کارشناسی ۱۳۶۸، زبان و ادبیات روسی؛ مهرنوش شعبانی
رهایی از فقر راهکار بازاریابی اجتماعی

رهایی از فقر راهکار بازاریابی اجتماعی

نویسنده (ها) : فیلیپ کاتلر ؛ نانسی لی
مترجم (ها) : دکتر مهدی قربانی دانش آموختۀ دکتری ۱۳۹۱، مدیریت و سیاست گذاری منابع طبیعی، کارشناسی ارشد ۱۳۸۶ و کارشناسی ۱۳۸۴، مهندسی منابع طبیعی
واژگان عربی و فلسفه زبان

واژگان عربی و فلسفه زبان

نویسنده (ها) : دکتر عبدالوحید نویدی دانش‌آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی ؛ جرجی زیدان؛ دکتر عدنان طهماسبی؛ دکتر جواد اصغری
نظام ثبت شرکت‌های تجاری در اینه حق دسترسی به اطلاعات

نظام ثبت شرکت‌های تجاری در اینه حق دسترسی به اطلاعات

نویسنده (ها) : دکتر نسرین طباطبایی حصاری دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۹۱، کارشناسی ارشد ۱۳۸۶، حقوق خصوصی، کارشناسی ۱۳۸۳، حقوق؛ سروش صفی‌زاده
روش‌های الکتریکی در ژئوفیزیک اکتشافی

روش‌های الکتریکی در ژئوفیزیک اکتشافی

نویسنده (ها) : دکتر غلامحسین نوروزی دانش‌آموختۀ کارشناسی ۱۳۵۶، مهندسی معدن
درآمدی بر کاربرد آمار در تحقیقات اجتماعی

درآمدی بر کاربرد آمار در تحقیقات اجتماعی

نویسنده (ها) : دکتر یحیی علی‌بابایی دانش‌آموختۀ کارشناسی‌ ۱۳۶۳، علوم اجتماعی؛ دکتر امیر ملکی
روش‌های پژوهش در ژئوتکنیک

روش‌های پژوهش در ژئوتکنیک

نویسنده (ها) : دکتر علی فاخر دانش‌آموختۀ کارشناسی ۱۳۶۷ و کارشناسی ارشد ۱۳۷۰، مهندسی عمران