هستی رو به جاودانگی (درباره لف تالستوی)نویسنده (ها) : ولادیمیر لینکوف
مترجم (ها) : دکتر جان‌اله کریمی‌مطهر: دانش‌آموختۀ کارشناسی ۱۳۶۸، زبان و ادبیات روسی، دانشگاه تهران ؛ مهرنوش شعبانی
دسته کتاب : شهریور ۱۴۰۰
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: