مطالب مرتبط با کلید واژه

نشست هشتم


دکتر رضا محمدپور: شرکت‌های دانش‌بنیان بازار هدف خود را بیابند
دانش‌آموخته دانشگاه تهران - ۲۲

دکتر رضا محمدپور: شرکت‌های دانش‌بنیان بازار هدف خود را بیابند

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان بازار هدف خود را مشخص کنند و انرژی و تمرکز خود را بر روی همان داشته باشند.

ادامه مطلب
دکتر سید مجتبی حسین‌زاده: صندوق نوآوری و شکوفایی صندوقی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان
دانش‌آموخته دانشگاه تهران - ۲۱

دکتر سید مجتبی حسین‌زاده: صندوق نوآوری و شکوفایی صندوقی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دانش‌آموخته دانشگاه تهران گفت: یکی از بهترین نهادهای کمک‌کننده به تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری است، تمامی شرکت‌ها و مؤسساتی که از سوی کارگروه تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان تأییدیه دریافت کنند، مشمول حمایت‌های این صندوق می‌شوند.

ادامه مطلب