مطالب مرتبط با کلید واژه

رودخانه


انتشار مقاله دانش‌آموخته دانشگاه تهران در مجله   Scientific Reports-Nature

انتشار مقاله دانش‌آموخته دانشگاه تهران در مجله Scientific Reports-Nature

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: مقاله دانش‌آموخته دانشگاه تهران با عنوان «تحلیل راهبردهای بلندمدت کشورهای ساکن در حوضه‌های رودخانه‌های فرامرزی» در مجله Scientific Reports-Nature منتشر شد.

ادامه مطلب