مطالب مرتبط با کلید واژه

معاون دانشجویی و فرهنگی


دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه‬ تهران شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه‬ تهران شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر سید محمد مقیمی در حکمی دکتر فاطمه نصرتی، استادیار دانشکدهٔ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، را به‌عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه‬ تهران منصوب کرد.

ادامه مطلب