مطالب مرتبط با کلید واژه

کانون نیکوکاری والعصر


رونمایی از طرح «سهم تو» کانون نیکوکاری والعصر توسط دانش‌آموختگان دانشگاه تهران

رونمایی از طرح «سهم تو» کانون نیکوکاری والعصر توسط دانش‌آموختگان دانشگاه تهران

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: آئین رونمایی از طرح «سهم تو» کانون نیکوکاری والعصر دانشگاه تهران به منظور حمایت مالی از دانشجویان نیازمند در سطح دانشگاه تهران توسط کانون دانشجویی والعصر اجرا می‌شود.

ادامه مطلب