اخبار

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، آمار نمایه‌های بین المللی نشریات دانشگاه تهران افزایش یافت

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، آمار نمایه‌های بین المللی نشریات دانشگاه تهران افزایش یافت

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: مدیر کل نظارت و برنامه ریزی پژوهشی دانشگاه تهران گفت: آمار نمایه‌های بین‌المللی نشریات علمی پژوهشی دانشگاه تهران افزایش یافته است.

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، سرپرست مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره‌ی شغلی دانشجویان دانشگاه تهران شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، سرپرست مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره‌ی شغلی دانشجویان دانشگاه تهران شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر فرشته امین، استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، به‌عنوان سرپرست مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره‌ی شغلی دانشجویان دانشگاه تهران منصوب شد.

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، نماینده وزیر علوم در هیئت ممیزه دانشگاه قم انتخاب شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، نماینده وزیر علوم در هیئت ممیزه دانشگاه قم انتخاب شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: حجت الاسلام دکتر رضا برنجکار، استاد تمام دانشکده الهیات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، در طی حکمی از سوی دکتر محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، برای مدت دو ...

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، رئیس دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، رئیس دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: رئیس دانشگاه تهران در حکمی دکتر رضا پورحسین دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران را به عنوان رئیس این دانشکده منصوب کرد.

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، سرپرست معاونت علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، سرپرست معاونت علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: وحید واحد جوان، استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران، به‌عنوان سرپرست معاونت علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی منصوب شد.

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: در حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دکتر قاسم زائری، استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به‌عنوان رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منصوب شد.

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون آموزشی‬ و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اجتماعی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون آموزشی‬ و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اجتماعی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر مریم نجار نهاوندی، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به‌عنوان معاون آموزشی‬ و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اجتماعی منصوب شد.