مطالب مرتبط با کلید واژه

نشست ششم


دکتر فرزاد غلامی: مسئله آب زندگی همه جامعه را تحت تأثیر قرار داده است/ رفع مشکل آبی کشور نیازمند نگاه‌های چندرشته‌ای و حتی فرارشته‌ای است
دانش‌آموخته دانشگاه تهران - ۱۶

دکتر فرزاد غلامی: مسئله آب زندگی همه جامعه را تحت تأثیر قرار داده است/ رفع مشکل آبی کشور نیازمند نگاه‌های چندرشته‌ای و حتی فرارشته‌ای است

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دانش‌آموختة دانشگاه تهران گفت: تا زمانی که نتوانیم نگاه‌های خط‌کشی‌شده بین رشته‌ها را کنار بگذاریم و مسئله را چندبعدی ببینیم، نمی‌توانیم به سمت وضعیت بهتر حرکت کنیم.

ادامه مطلب
دکتر مجید خلقی: بخشی از وضعیت بحران آب کشور به عهده دانشگاهیان است/ ضرورت استفاده از ظرفیت‌های محلی برای حل مشکل آبی
دانش‌آموخته دانشگاه تهران - ۱۵

دکتر مجید خلقی: بخشی از وضعیت بحران آب کشور به عهده دانشگاهیان است/ ضرورت استفاده از ظرفیت‌های محلی برای حل مشکل آبی

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: استاد و دانش‌آموخته دانشگاه تهران گفت: بخشی از وضعیت بحران آب کشور به عهده دانشگاهیان است و در قالب اکثر پروژه‌های عمرانی، آبی و سد‌سازی دانشگاهیان به صورت مستقیم و مشاوره‌ای کار کردند و متأسفانه کارهای منجر به شکست رخ داد.

ادامه مطلب