اخبار

دانش‌آموختگان دانشگاه تهران، رؤسای دانشکدگان علوم و دانشکده الهیات و معارف اسلامی شدند

دانش‌آموختگان دانشگاه تهران، رؤسای دانشکدگان علوم و دانشکده الهیات و معارف اسلامی شدند

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: رئیس دانشگاه تهران در احکام جداگانه‌ای رؤسای جدید دانشکدگان علوم و دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران را منصوب کرد.

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مشاور رئیس دانشگاه تهران در امور پژوهشی و بین‌المللی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مشاور رئیس دانشگاه تهران در امور پژوهشی و بین‌المللی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران، استاد تمام دانشکده شیمی و دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران را به عنوان مشاور رئیس در امور پژوهشی و بین‌المللی منصوب کرد.

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مدیرکل خدمات پژوهشی و انتشارات شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مدیرکل خدمات پژوهشی و انتشارات شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران، طی حکمی دکتر مرتضی اکبری عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی را به‌عنوان مدیرکل خدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه تهران منصوب کرد.

محمدصادق فراهانی: تدوین ضوابط نوین حوزه اقتصاد دیجیتال در ایران ضروری است/ قواعد برآمده از بازارهای سنتی پاسخگوی نیازهای تنظیم رقابت پلتفرم‌های دیجیتال نیست

محمدصادق فراهانی: تدوین ضوابط نوین حوزه اقتصاد دیجیتال در ایران ضروری است/ قواعد برآمده از بازارهای سنتی پاسخگوی نیازهای تنظیم رقابت پلتفرم‌های دیجیتال نیست

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران گفت: کشور‌ها، قوانین سابق خود در حوزه حقوق رقابت را برای فضای پلتفرم‌ها کافی نمی‌دانند؛ زیرا این پلتفرم‌ها از ویژگی‌های برجسته و خاصی برخوردارند که در ...

دکتر محسن صادقی: نقد سند حمایت از رقابت سکوهای فضای مجازی

دکتر محسن صادقی: نقد سند حمایت از رقابت سکوهای فضای مجازی

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران گفت: می‌توان قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را اصلاح کرد و نیازی به تدوین سندی مجزا برای حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای ...

سومین شمارۀ ماهنامۀ دانش‌آموختگان (آبان ماه ۱۴۰۰) منتشر شد

سومین شمارۀ ماهنامۀ دانش‌آموختگان (آبان ماه ۱۴۰۰) منتشر شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: سومین شمارۀ ماهنامۀ «دانش‌آموختگان» ویژۀ آبان ماه ۱۴۰۰ با مدیر مسئولی دکتر عباس قنبری‌باغستان و سردبیری دکتر فاطمه نصرتی با رویکرد خبری- تحلیلی منتشر شد.

دکتر سید محمد مقیمی، دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، به‌عنوان رئیس دانشگاه تهران انتخاب شد

دکتر سید محمد مقیمی، دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، به‌عنوان رئیس دانشگاه تهران انتخاب شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: در جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر سید محمد مقیمی، دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، به‌عنوان رئیس دانشگاه تهران انتخاب شد.

دانش آموختگان دانشگاه تهران به عنوان هیئت امنا انتخاب شدند

دانش آموختگان دانشگاه تهران به عنوان هیئت امنا انتخاب شدند

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: شش عضو حقیقی، شامل سه دانش‌آموختهٔ دانشگاه و رئیس کمیسیون دائمی که دانش‌آموختهٔ دانشگاه نیز هستند برای دوره هشتم هیئت امنای دانشگاه تهران طی احکامی از سوی دکتر محمدعلی ...

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر سید محمد مقیمی سرپرست دانشگاه تهران طی حکمی دکتر ابراهیم متقی استاد و دانش‌آموختهٔ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را به عنوان رئیس جدید این دانشکده ...

۲ عضو هیئت علمی مؤسسه ژئوفیزیک و و دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران در فهرست دو درصد دانشمندان برتر دنیا

۲ عضو هیئت علمی مؤسسه ژئوفیزیک و و دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران در فهرست دو درصد دانشمندان برتر دنیا

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر علی غلامی و دکتر امید علیزاده چوبری، دانش‌آموختگان دانشگاه تهران و اعضای هیئت علمی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در فهرست دو درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند.