مطالب مرتبط با کلید واژه

دانش


دکتر سید مجتبی حسین‌زاده: صندوق نوآوری و شکوفایی صندوقی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان
دانش‌آموخته دانشگاه تهران - ۲۱

دکتر سید مجتبی حسین‌زاده: صندوق نوآوری و شکوفایی صندوقی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دانش‌آموخته دانشگاه تهران گفت: یکی از بهترین نهادهای کمک‌کننده به تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری است، تمامی شرکت‌ها و مؤسساتی که از سوی کارگروه تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان تأییدیه دریافت کنند، مشمول حمایت‌های این صندوق می‌شوند.

ادامه مطلب
دکتر عبداله بیچرانلو حسن: رسانه‌های تصویر محور بر فضای فرهنگی حاکم شده‌اند/ مرجعیت علمی از دانشگاه رخت بربسته است
دانش‌آموخته دانشگاه تهران - ۱۳

دکتر عبداله بیچرانلو حسن: رسانه‌های تصویر محور بر فضای فرهنگی حاکم شده‌اند/ مرجعیت علمی از دانشگاه رخت بربسته است

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: استادیار دانشکده و علوم اجتماعی و دانش‌آموخته دانشگاه تهران گفت: بر اساس سیاست‌گذاری‌ها، شبکه‌های تلویزیونی توسعه پیدا کرد و به رسانه جذاب و غالبی در کشور تبدیل شد که پیامدهای متعددی داشته است.

ادامه مطلب
دکتر ابراهیم فیاض: پژوهشگری سبب نابودی آموزش در دانشگاه شده است/ دانشگاه تهران هویت جدید خود را بازیابد/ فروپاشی دینی در جوامع آغاز شده است
دانش‌آموخته دانشگاه تهران - ۱۲

دکتر ابراهیم فیاض: پژوهشگری سبب نابودی آموزش در دانشگاه شده است/ دانشگاه تهران هویت جدید خود را بازیابد/ فروپاشی دینی در جوامع آغاز شده است

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دانشیار دانشکده علوم اجتماعی گفت: دانشگاه تهران نتوانسته هویت جدید خود را در رسانه‌های جدید دیجیتال در بعد آموزش و سپس پژوهش پیدا کند و به‌گونه‌ای بی‌هویت شده است.

ادامه مطلب