مطالب مرتبط با کلید واژه

رسانه دیجیتال


دکتر احسان شاه قاسمی: انسان بدون دین، انسان پرآشوب و ناامنی است/ شبکه‌های اجتماعی ما را از واقعیت دور می‌کنند
دانش‌آموخته دانشگاه تهران - ۱۴

دکتر احسان شاه قاسمی: انسان بدون دین، انسان پرآشوب و ناامنی است/ شبکه‌های اجتماعی ما را از واقعیت دور می‌کنند

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: استادیار و دانش‌آموخته دانشگاه تهران گفت: در جهانی سخن می‌گوییم که دین دائماً تحت تنش و پسروی است که باعث می‌شود تعدادی از افراد دین را رها کنند اما نیاز به دین همچنان وجود دارد.

ادامه مطلب
دکتر عبداله بیچرانلو حسن: رسانه‌های تصویر محور بر فضای فرهنگی حاکم شده‌اند/ مرجعیت علمی از دانشگاه رخت بربسته است
دانش‌آموخته دانشگاه تهران - ۱۳

دکتر عبداله بیچرانلو حسن: رسانه‌های تصویر محور بر فضای فرهنگی حاکم شده‌اند/ مرجعیت علمی از دانشگاه رخت بربسته است

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: استادیار دانشکده و علوم اجتماعی و دانش‌آموخته دانشگاه تهران گفت: بر اساس سیاست‌گذاری‌ها، شبکه‌های تلویزیونی توسعه پیدا کرد و به رسانه جذاب و غالبی در کشور تبدیل شد که پیامدهای متعددی داشته است.

ادامه مطلب
دکتر ابراهیم فیاض: پژوهشگری سبب نابودی آموزش در دانشگاه شده است/ دانشگاه تهران هویت جدید خود را بازیابد/ فروپاشی دینی در جوامع آغاز شده است
دانش‌آموخته دانشگاه تهران - ۱۲

دکتر ابراهیم فیاض: پژوهشگری سبب نابودی آموزش در دانشگاه شده است/ دانشگاه تهران هویت جدید خود را بازیابد/ فروپاشی دینی در جوامع آغاز شده است

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دانشیار دانشکده علوم اجتماعی گفت: دانشگاه تهران نتوانسته هویت جدید خود را در رسانه‌های جدید دیجیتال در بعد آموزش و سپس پژوهش پیدا کند و به‌گونه‌ای بی‌هویت شده است.

ادامه مطلب