مطالب مرتبط با کلید واژه

نشست نهم


مهندس رضا سرخوش: باید بین دانشگاه و صنعت ارتباط برقرار شود/ دانشگاه باید نیازهای صنعت را شناخته و پاسخ دهد
دانش‌آموخته دانشگاه تهران - ۲۴

مهندس رضا سرخوش: باید بین دانشگاه و صنعت ارتباط برقرار شود/ دانشگاه باید نیازهای صنعت را شناخته و پاسخ دهد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران گفت: اگر بتوانیم ارتباط درستی بین دانشگاه و صنعت برقرار کنیم، قطعاً کسب‌وکارها رونق بهتری خواهند داشت و اشتغال‌زایی افزایش پیدا می‌کند.

ادامه مطلب
دکتر الهام ابراهیمی: اعتماد دوسویه میان جامعه - صنعت و دانشگاه شکل نگرفته است.
دانش‌آموخته دانشگاه تهران - ۲۳

دکتر الهام ابراهیمی: اعتماد دوسویه میان جامعه - صنعت و دانشگاه شکل نگرفته است.

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران گفت: بازنگری در فرهنگ زیست‌بوم دانشگاه باید صورت گیرد و از سمت جامعه و صنعت، تزریق جریان اعتماد به دانشگاه انجام شود.

ادامه مطلب
دکتر بابک زنده‌دل نوبری: نظام آموزش عالی در سیاست‌گذاری‌های خود تجدیدنظر کند
دانش‌آموخته دانشگاه تهران - ۲۳

دکتر بابک زنده‌دل نوبری: نظام آموزش عالی در سیاست‌گذاری‌های خود تجدیدنظر کند

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران گفت: در حوزه سیاست‌گذاری در دو دهه اخیر در حوزه نظام آموزش عالی خوب عمل نکرده‌ایم؛ اگر امروز به آن فکر نکنیم، دیر می‌شود.

ادامه مطلب