مطالب مرتبط با کلید واژه

نشست دوم


دکتر کرم حبیب‌پور: صنعت سیگار در ایران یک مافیاست/ در راستای دانشگاه بدون دخانیات باید شهر بدون دخانیات رقم بخورد.
دانش‌آموخته دانشگاه تهران - ۷

دکتر کرم حبیب‌پور: صنعت سیگار در ایران یک مافیاست/ در راستای دانشگاه بدون دخانیات باید شهر بدون دخانیات رقم بخورد.

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: استادیار دانشگاه خوارزمی و دانش‌آموخته دانشگاه تهران معتقد است صنعتی که خود حامی مصرف‌کننده است چگونه می‌خواهد شهر بدون دخانیات را رقم بزند؟

ادامه مطلب
دکتر حسن محسنی: هیچ قانونی برای کاهش تولید سیگار وجود ندارد/ هیچ چیزی برای جایگزین سیگار نداریم.
دانش‌آموخته دانشگاه تهران - ۶

دکتر حسن محسنی: هیچ قانونی برای کاهش تولید سیگار وجود ندارد/ هیچ چیزی برای جایگزین سیگار نداریم.

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دانشیار و دانش‌آموخته دانشگاه تهران معتقد است هیچ قانونی برای کاهش تولید سیگار و عرضه آن وجود ندارد، زیرا یک کالاست و تابع قوانین عرضه و تقاضای خودش است.

ادامه مطلب
دکتر رضا رستمی: معتاد برای مصرف از ارزش‌های خود می گذرد/ مصرف دخانیات مهمترین قاتل انسان است.
دانش‌آموخته دانشگاه تهران - ۵

دکتر رضا رستمی: معتاد برای مصرف از ارزش‌های خود می گذرد/ مصرف دخانیات مهمترین قاتل انسان است.

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: استاد و دانش‌آموخته دانشگاه تهران بیان کرد: عوارض مصرف دخانیات می‌تواند تهدید سلامت زندگی انسان را به همراه داشته باشد و مهمترین قاتل است که شیوع بالایی دارد.

ادامه مطلب