مطالب مرتبط با کلید واژه

نشست دوازدهم


محمدصادق فراهانی: تدوین ضوابط نوین حوزه اقتصاد دیجیتال در ایران ضروری است/ قواعد برآمده از بازارهای سنتی پاسخگوی نیازهای تنظیم رقابت پلتفرم‌های دیجیتال نیست
دانش‌آموخته دانشگاه تهران - ۳۳

محمدصادق فراهانی: تدوین ضوابط نوین حوزه اقتصاد دیجیتال در ایران ضروری است/ قواعد برآمده از بازارهای سنتی پاسخگوی نیازهای تنظیم رقابت پلتفرم‌های دیجیتال نیست

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران گفت: کشور‌ها، قوانین سابق خود در حوزه حقوق رقابت را برای فضای پلتفرم‌ها کافی نمی‌دانند؛ زیرا این پلتفرم‌ها از ویژگی‌های برجسته و خاصی برخوردارند که در بازارهای سنتی به چشم نمی‌خورد

ادامه مطلب
دکتر محسن صادقی: نقد سند حمایت از رقابت سکوهای فضای مجازی
دانش‌آموخته دانشگاه تهران - ۳۲

دکتر محسن صادقی: نقد سند حمایت از رقابت سکوهای فضای مجازی

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران گفت: می‌توان قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را اصلاح کرد و نیازی به تدوین سندی مجزا برای حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی نیست.

ادامه مطلب