مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی


دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، سرپرست مؤسسه روان‌شناسی دانشگاه‬ تهران شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، سرپرست مؤسسه روان‌شناسی دانشگاه‬ تهران شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر سید محمد مقیمی در حکمی دکتر مریم عباسی سورشجانی، استادیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، را به‌عنوان سرپرست مؤسسه روان‌شناسی دانشگاه‬ تهران منصوب کرد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه‬ تهران شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه‬ تهران شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر سید محمد مقیمی در حکمی دکتر فاطمه نصرتی، استادیار دانشکدهٔ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، را به‌عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه‬ تهران منصوب کرد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مسئول امور توسعه و تحول آموزشی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مسئول امور توسعه و تحول آموزشی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: فاطمه نارنجی ثانی، استادیار گروه رهبری و حکمرانی آموزشی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، به‌عنوان مسئول امور توسعه و تحول آموزشی منصوب شد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، رئیس دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، رئیس دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: رئیس دانشگاه تهران در حکمی دکتر رضا پورحسین دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران را به عنوان رئیس این دانشکده منصوب کرد.

ادامه مطلب