اخبار

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، رئیس دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، رئیس دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: رئیس دانشگاه تهران در حکمی دکتر رضا پورحسین دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران را به عنوان رئیس این دانشکده منصوب کرد.

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، سرپرست معاونت علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، سرپرست معاونت علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: وحید واحد جوان، استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران، به‌عنوان سرپرست معاونت علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی منصوب شد.

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: در حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دکتر قاسم زائری، استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به‌عنوان رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منصوب شد.

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون آموزشی‬ و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اجتماعی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون آموزشی‬ و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اجتماعی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر مریم نجار نهاوندی، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به‌عنوان معاون آموزشی‬ و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اجتماعی منصوب شد.

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: رئیس دانشگاه تهران در حکمی دکتر عباسعلی گائینی استاد تمام گروه تخصصی علوم ورزشی را به‌عنوان رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران منصوب کرد.

دکتر سیدضیاء هاشمی: آموزش و پژوهش در دانشگاه مسئولیت‌پذیر باید  معطوف به مشارکت فعال در پیشرفت و توسعه اجتماعی باشد

دکتر سیدضیاء هاشمی: آموزش و پژوهش در دانشگاه مسئولیت‌پذیر باید معطوف به مشارکت فعال در پیشرفت و توسعه اجتماعی باشد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران گفت: بالندگی و تداوم حیات دانشگاه مستلزم تعامل سازنده و پویا با بخش‌های مختلف جامعه است تا جامعه دانشگاه را مفید و نافع تلقی کند.

دکتر سید محمد میرکمالی: سازمان آموزش‌وپرورش نافع باید از معلمان نافع برخوردار باشد/ مدرسه، دانش‌آموز را نقش‌پذیر تربیت می‌کند

دکتر سید محمد میرکمالی: سازمان آموزش‌وپرورش نافع باید از معلمان نافع برخوردار باشد/ مدرسه، دانش‌آموز را نقش‌پذیر تربیت می‌کند

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران گفت: معلمان نافع کاملاً با تعلیم‌وتربیت آشنا و متخصص هستند و می‌توانند در رشته مورد تدریس خود کاملاً مسلط باشند؛ اگر معلم نافع وجود داشته باشد، ...

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: رئیس دانشگاه تهران طی حکمی دکتر عبدالرضا سیف استاد تمام دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران را به‌عنوان رئیس این دانشکده منصوب کرد.