اخبار - آرشیو

مینا بوستانی‌راد: خودنظم‌دهی، خودمدیریتی، خودرهبری و یادگیری خودراهبر؛ ۴ مشخصه بارز افرادی که فرآیند خودتوسعه‌ای را دنبال می‌کنند

مینا بوستانی‌راد: خودنظم‌دهی، خودمدیریتی، خودرهبری و یادگیری خودراهبر؛ ۴ مشخصه بارز افرادی که فرآیند خودتوسعه‌ای را دنبال می‌کنند

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران از خودنظم‌دهی، خودمدیریتی، خودرهبری و یادگیری خودراهبر به عنوان مشخصه‌های افرادی که فرآیند خودتوسعه‌ای را دنبال می‌کنند، نام برد.

دکتر زهرا نیکخواه: نتایج یک پژوهش درباره میزان اثرگذاری برنامه‌های آموزش نیروی انسانی در سازمان‌ها / آشنایی با مشخصه‌های افرادی که فرآیند خود‌توسعه‌ای را دنبال می‌کنند

دکتر زهرا نیکخواه: نتایج یک پژوهش درباره میزان اثرگذاری برنامه‌های آموزش نیروی انسانی در سازمان‌ها / آشنایی با مشخصه‌های افرادی که فرآیند خود‌توسعه‌ای را دنبال می‌کنند

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران درباره رفتارهای خود‌توسعه‌ای و ارائه مدل‌های خودتوسعه‌ای در سرمایه انسانی سخن گفت.

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی‬ دانشکده ادبیات و علوم انسانی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی‬ دانشکده ادبیات و علوم انسانی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر محمود فضیلت، استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، به‌عنوان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی‬ دانشکده ادبیات و علوم انسانی شد.

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر خدیجه عالمی، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، به‌عنوان معاون پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی شد.

دکتر جلیل فتح‌آبادی: خانواده در لبه پرتگاه قرار گرفته است

دکتر جلیل فتح‌آبادی: خانواده در لبه پرتگاه قرار گرفته است

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران گفت: به‌خاطر وجود مشکلات فراوان برای خانواده، زنگ خطر برای کشور به صدا درآمده و خانواده در لبه پرتگاهی قرار گرفته است.

دکتر علی‌اکبر ارجمندنیا: کارکرد خانواده‌ها به سمت رفاه‌طلبی فردی حرکت می‌کند/ خانواده‌های ایرانی به تک‌فرزندی تبدیل شده‌اند

دکتر علی‌اکبر ارجمندنیا: کارکرد خانواده‌ها به سمت رفاه‌طلبی فردی حرکت می‌کند/ خانواده‌های ایرانی به تک‌فرزندی تبدیل شده‌اند

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران گفت: خانواده‌ها از حالت گسترده به هسته‌ای و سپس به تک‌فرزندی تبدیل شده‌اند.

مهلت ارسال ایده دانش‌آموختگان به نخستین رویداد ملی جغرافیا تا نیمه اسفند تمدید شد

مهلت ارسال ایده دانش‌آموختگان به نخستین رویداد ملی جغرافیا تا نیمه اسفند تمدید شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: مهلت ارسال ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه اساتید، دانشجویان، دانش‌آموختگان، پژوهشگران و کارآفرینان حوزه علوم جغرافیایی به نخستین رویداد ملی جغرافیا تمدید شد.

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مدیر گروه‬ آموزشی‬ رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مدیر گروه‬ آموزشی‬ رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر الهه عرب عامری، دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، به‌عنوان مدیر گروه‬ آموزشی‬ رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی منصوب ...